Нова адреса сайту: ieu.edu.ua

Ukraine

English

France

Телефон

+38 050 713 36 24
+38 067 105 58 77

Пошта

ieu.ukraine@gmail.com

Антикорупційна діяльність

Важливу роль у запобіганні і виявленні корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією в Університеті  відіграють повідомлення її працівників (викривачів) про можливі факти корупції.

 

Викривачами відповідно до частини першої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) є особи, які за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляють про порушення вимог цього Закону іншою особою.

 

Працівники  Університету мають право невідкладно інформувати Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в університеті (надалі Уповноважений)  про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Університету або іншими фізичними або юридичними особами, з якими Компанія перебуває або планує перебувати у ділових відносинах.

 

Враховуючи викладене, нагадуємо, що у разі наявності у вас інформації про можливі випадки корупції в Університеті, вам слід усно або письмово повідомити Уповноваженого. Крім того, про відомі факти корупції ви можете повідомити надіславши  листа на e-mail: ieu.ukraine@gmail.com.

 

В Університеті розміщено “Скриньку довіри”.

 

Нагадуємо, що повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства може бути здійснене працівником без зазначення авторства (анонімно). При цьому, звертаємо вашу увагу, що анонімне повідомлення підлягає розгляду, лише у разі якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 

Для здійснення повідомлення через «Скриньку довіри»  необхідно вказати такі відомості:

  • своє прізвище, ім’я, по батькові та адресу, на яку особа, що повідомляє, бажає отримати відповідь;
  • прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи особи, яка вчинила корупційне правопорушення;
  • обставини вчинення правопорушення.

 

Звертаємо вашу увагу, що особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави.

 

Зокрема, до особи, яка здійснила повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства або члена її сім’ї, у звʼязку зі здійсненням такого повідомлення не можуть бути застосовані наступні заходи:

– звільнення або примушення до звільнення;

– притягнення до дисциплінарної відповідальності;

– інші негативні заходи (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати) (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Наш Університет декларує нульову толерантність до корупції, на постійній основі вживає всі визначені антикорупційним законодавством заходи, спрямовані на виявлення і запобігання корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією. Однак, досягти реальних результатів у цій сфері можливо лише завдяки спільним зусиллям всіх працівників Університету, їх ініціативності та відповідальному ставленню до здійснюваних  антикорупційних заходів. А тому, закликаємо кожного працівника  бути небайдужим та невідкладно повідомляти про всі відомі факти корупції.

<

Останні Новини

Вступ 2019-2020 відкритий для студентів-іноземців!

Подайте заявку та отримайте вищу освіту в Україні! Навчайтеся в Європі!