Нова адреса сайту: ieu.edu.ua

Ukraine

English

France

Телефон

+38 050 713 36 24
+38 067 105 58 77

Пошта

ieu.ukraine@gmail.com

Перелік спеціальностей та предметів

 • Головна
 • Перелік спеціальностей та предметів

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

22 «Охорона здоров’я»

222 «Медицина»

Термін навчання – 6 років

Форма навчання – денна

 

 

Орієнтовний перелік предметів

 

Безпека життєдіяльності
Основи біоетики та біобезпеки
Охорона праці в галузі
Медична інформатика
Медична біологія
Біологічна та біоогранічна хімія
Медична хімія
Медичне право України
Гістологія, цитологія та ембріологія
Основи психології
Фізичне виховання
Медична та біологічна фізика
Анатомія людини
Фізіологія
Біологічна та біоогранічна хімія
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Патоморфологія
Патофізіологія
Фармакологія
Судова медицина
Медичне право України

 

Українська/російська мова
Українська/російська мова (за професійним спрямуванням)
Латинська мова та медична термінологія
Історія України та української культури
Теорія і практика професійної мовної комунікації
Культура мовлення
Світова цивілізація
Краєзнавство
Релігієзнавство
Культурологія
Логіка, формальна логіка
Іноземна мова за проф. спрямуванням
Філософія
Теорія пізнання та медицина

 

Пропедевтика внутрішньої медицини
Пропедевтика педіатрії
Загальна хірургія
Радіологія
Сестринська практика
Внутрішня медицина
Ендокринологія
Медична генетика
Педіатрія
Хірургія
Акушерство і гінекологія
Урологія
Оториноларингологія
Офтальмологія
Неврологія
Психіатрія, наркологія
Медична психологія
Дерматологія, венерологія
Фізична реабілітація, спортивна медицина
Клінічна фармакологія
Клінічна імунологія та алергологія
Професійні хвороби (у т.ч. радіаційна медицина)
Інфекційні хвороби
Епідеміологія та принципи доказової медицини
Онкологія
Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
Дитяча хірургія
Нейрохірургія
Травматологія і ортопедія
Акушерство і гінекологія
Анестезіологія та інтенсивна терапія
Екстрена та невідкладна медична допомога
Виробнича лікарська практика
Внутрішня медицина
Клінічна біохімія
Основи рефлексотерапії
Фтизіатрія
Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
Паліативна та хоспісна медицина
Загальна практика (сімейна медицина)
Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія

 

07 «Управління та адміністрування»

073 «Менеджмент»

Перший (бакалаврський) рівень

Термін навчання – 4 роки

Форма навчання – денна/

 

Орієнтовний перелік предметів

 • Теорія організації;
 • Менеджмент і адміністрування:
 • Теорія організації,
 • Менеджмент,
 • Операційний менеджмент,
 • Управління персоналом,
 • Самоменеджмент,
 • Управління інноваціями,
 • Стратегічне управління,
 • Адміністративний менеджмент);
 • Управління організаціями;
 • Маркетинг; PR та рекламні технології;
 • Бренд-менеджмент;
 • Електрона комерція;
 • Інформаційні системи і технології;
 • Економіка і фінанси підприємства;
 • Організація підприємницької діяльності;
 • Бізнес-комунікації;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • Міжнародні бізнес-стратегії.

 

 

07 «Управління та адміністрування»

073 «Менеджмент»

Освітня програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування»

Другий (магістерський) рівень

Термін навчання – 1 рік 10 місяців

Форма навчання – денна

Орієнтовний перелік предметів

 

Глобальні проблеми сучасності
Методологія та організація наукових досліджень
Менеджмент організацій
Фінансовий менеджмент
Стратегічне управління
Корпоративне управління
Інформаційні системи та технології в управлінні
Інтелектуальна власність
HR-менеджмент
Інвестиційний менеджмент
Управління підприємницькою діяльністю
Управління експортно-імпортними операціями
Лідерство
Переговори/Бізнес-комунікації
Управління якістю
Управління проектами та програмами
Управління змінами
Виробнича практика
Кваліфікаційна робота магістра
Управлінське консультування
Управлінський облік
Інноваційний розвиток підприємств

<

Останні Новини

Вступ 2019-2020 відкритий для студентів-іноземців!

Подайте заявку та отримайте вищу освіту в Україні! Навчайтеся в Європі!